woensdag 28 juli 2021

My Favorite Things - Wednesday Sketch Challenge #552

 Hello all!

Today I am back again with a new Sketch Challenge by My Favorite Things. This week I decided to make a Christmas card to make sure i don't have to rush it at the end of the year and to make it even more easier I made two using the same Sketch! Vandaag ben ik er weer met een nieuwe schets challenge van My Favorite Things. Deze week maakte ik een kerstkaart, zodat ik aan het einde van het jaar niet nog heel veel kaarten hoef te maken. Om het mezelf nog makkelijker te maken maakte ik er twee met dezelfde Schets!
So as said earlier I made two for the price of one, lol! The only thing different is that I swapped the placement of the rectangle and there for also the sentiments.
Zoals eerder gezegd maakte ik met een schets twee kaarten. Het enige wat ik veranderde is dat ik de rechthoek flipte en daardoor ook de teksten.
For both cards i cut a standard Smooth White base card and added a different Pattern Paper to the base of the card. Cut a Sour Apple Rectangle and added some Field Day ink on to it. Splattered the same color to give it more interest. 

Voor beide kaarten gebruikte ik een Smooth White basiskaart en plakte er een verschillend vel Design papier op. Stanste een Sour Apple rechthoek en bewerkte dit met Field Day inkt. Spetterde wat van dezelfde kleur inkt om het wat detail te geven.
Die cut the lights and parts using Red Hot, Summer Splash, Black Licorice, Smooth White and Ripe Raspberry. Added the light to the card and give them some details with a white gelpen. Stamped and heat set the sentiments. Die cut the sentiments for the bottom card and cut the sentiments of the top card using my sciccors. Stanste de lichten en onderdelen uit de volgende kleuren Red Hot, Summer Splash, Black Licorice, Smooth White en Ripe Raspberry. Plakte de lichten op de kaart en bracht wat details aan met een witte gelpen . Stempelde en heat emboste de teksten. Stansten de teksten van de onderste kaart en bij de bovenste knipte ik de teksten zelf uit.


Have a lovely day!
Greets, Marieke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten