vrijdag 25 juni 2021

Welkom Baby

 Hallo allemaal,

Vandaag een kaart die ik maakte voor een collega, deze vroeg mij een kaartje te maken voor zijn buren die een dochtertje gekregen hebben. Ik had de leuke nieuwe stempels gehaald van Carla Creaties en ben er meteen mee aan de slag gegaan. Today a card i made for one of my collegues, his neighbours became parents of a little girl and he asked me if i could make a card for him. So i bought the new stamps by Carla Creaties and played with them straight away.
Sneed een Smooth White rechthoek en stempelde daar de Scattered Hearts achtergrond op met Cotton candy. Inktblende de zijkanten met dezelfde kleur inkt en stanste het geheel uit. Plakte de basis op een Cotton Candy topfold basiskaart.

Cut a Smooth White rectangle and stamped the Scattered Hearts Background on to it using Cotton Candy. Inkblended the sides with the same color of ink and cut the rectangle using the cloud die. Added the rectangle on to a topfold Cotton Candy cardbase.
Stanste een wolk en sneed deze op maat. In het midden stempelde ik de tekst en bewerkte de onderkant met Cotton Candy inkt. Stanste Baby uit Cotton Candy en bewerkte dit met een witte gelpen.

Die cut the cloud and cut it so it would fit the panel, stamped the sentiment in the middle and added some ink on the bottom. Die cut the word Baby out of Cotton Candy and added some details using a white gelpen.
Stempelde de afbeelding, kleurde hem in met mijn Copic markers en knipte hem uit. Plakte het op de kaart. Stanste nog wat losse wolken uit Smooth White en op een van de wolken stempelde ik welkom. Werkte het geheel af met clear sequins. Stamped the image, colored him up using my Copic markers and cut it using my sciccors. Added him to the base card. Cut some clouds out of Smooth White and added the sentiment on one of them. Finished of the card using some clear sequins.

Gebruikte Copic Kleuren:
Zwart - N10, N8, N6, N4
Wit ooievaar - W5, W3, W1, W00, 0
Wit zak - C5, C3, C00, 0
Oranje - YR07, YT04, YR02
Rood - R29, R27, R24
Brown - E37, E35, E33, E31
Pink - R85, R83, R81
Blue - BG15, B02, B00, B000, 0
Skin - E000, E00, E21, E11

Heb een heerlijke dag!
Groet, Marieke

Stempels: Hoera - Carlijn Design, Eline's word sweet baby (EC0165), Scattered Hearts Background - My favorite Things, Baby 2 - Craft Emotions
Stansen: Stiched Cloud Backdrop - Lawn Fawn, Baby woord stans - Alexandra Renke, Stitched Cloud Edges Die-Namics, Puffy Cloud Die-Namics - My Favorite Things
Inkt: Versafine Onix Black, Memento Tuxedo Black, Cotton Candy
Paper: Cotton Candy, Smooth White
Extra: Clear sequins.

woensdag 23 juni 2021

My Favorite Things - Wednesday Sketch Challenge #547

 Hello all!

Today i'm back again with a new Sketch Challenge by My Favorite Things. This week i decided to make a Birthday card just because i always seem to have a shortage of Birthday cards. Vandaag ben ik er weer met een nieuwe schets challenge van My Favorite Things. Deze week maakte ik een verjaardagkaart op één of andere manier lijkt ik er altijd te kort te komen!
So for this weeks sketch challenge is stayed true to the sketch, I just swapped it to the biggest part would be on the bottom of the card.

Voor de sketch van deze week bleef ik trouw aan het design, ik draaide de schets alleen zo dat het grote gedeelte aan de onderkant kwam te zitten.
On some watercolor paper i inkblended Fossilized Amber, Vintage Photo, Cracked Pistashio, Peacock Feathers and Salty Ocean DIstress ink. Splattered some water and cut down three smaller strips. Added some details using a Sharpie and splattered some Walnut Stain.

Op aquarel papier inktblende ik Fossilized Amber, Vintage Photo, Cracked Pistashio, Peacock Feathers en Salty Ocean DIstress inkt. Spetterde wat water en sneed drie stroken tot smallere strips. Voegde wat details toe met een witte sharpie en spetterde wat Walnut Stain.
Stamped all the images, colored them up using my Copic markers and cut them using the matching Die-Namics. Added the images to the card and heat set the sentiment. Finished of the card using some Enamel Dots. Stempelde alle afbeeldingen, kleurde ze in met Copic marker en stanste ze uit met de bijpassende Die-Namics. Plakte de afbeeldingen op de kaart en heat emboste de tekst. Werkte het geheel af met een aantal enamel dots.


Used Copic Colors:
Black - N10, N8, N6, N4
Orange - YR09, YR02
Teal - BG15, BG11
Drink - R24, Y15, RV13
Flower - RV17, RV14, RV11
Tree - E37, E35, E33, E31, YG67, YG65, YG03

Have a lovely day!
Greets, Marieke

dinsdag 22 juni 2021

My Favorite Things - Vault Release

 Hello all,

As of now the Vault release by My Favorite Things is avaible! What's on your wishlist? Hop over to the shop and start shopping, don't foget to hop along the designteam members their blogs for even more inspiration! De Vault release van My Favorite things is verkrijgbaar vanaf nu! Wat staat er op je verlanglijst? Ga snel naar shop en ga lekker winkelen, vergeet je niet langs de andere designteam leden te hoppen voor nog meer inspiratie!
So what do you think? Was this a awesome vault release or what? I totally loved it and even got some sets i did not own yet! So i had great fun creating. For today's card i made a fun birthday card using the Birthday Bears.
Wat vinden jullie van deze Vault Release? Was hij tof of wat? Ik vind hem in ieder geval helemaal geweldig en er zaten zelfs een aantal sets in die ik zelf nog niet had, dus ik had een heerlijke tijd om kaarten te maken. Voor de kaart van vandaag gebruikte ik de Birthday Bears.
Out of eight different colors of cardstock i die cut the You Take the Cake Die-Namics. Added it onto a Smooth White panel. Stamped the images, colored them up and die cut them using the matching Die-Namics. Added it to the same panel.

Uit acht verschillende kleuren cardstock stanste ik de You Take the Cake Die-Namics. Plakte het op een Smooth White paneel. Stempelde de afbeeldingen, kleurde ze in met Copic markers en stanste ze uit met bijbehorende Die-Namics. Plakte ook de gekleurde afbeeldingen op het paneel
Using the same colors of cardstock + Grape Jelly cardstock i cut small strips and made it into a bigger strip that would match the side of the card. Glued it onto a Smooth White base card and added the panel with foam tape. Met dezelfde kleuren cardstock en Grape Jelly cardstock sneed ik kleine stroken en maakte er een grotere strip van. Plakte dit op de zijkant van een sidefold Smooth White basiskaart en plakte daarop met foamtape het paneel.

Used Copic Colors:
Bear - E37, E35, E33, E31, E30
Cake - E57, E55, E53, C5, C3, C00, 0, YR18, Y13
Purple - V17, V15, V12

Have a lovely day!
Greets, Marieke

maandag 21 juni 2021

My Favorite Things - June Vault Release Countdown day 1

 Hello all,

One more day to go and then all the June Vault Release products by My Favorite Things will be for sale! So set your alarm clocks and make sure you are on time! Nog een dag te gaan en dan zijn de juni Vault Release producten van My Favorite Things verkrijgbaar! Dus zet je wekker en zorg dat je niet te laat bent!
Today's card is for a hero in my life, especcially after my dad suffered two heartinfarcts three weeks ago i know how to cherish the moments with my dad. So we celebrated Fathersday yesterday in the Netherlands and i made him this card.
Voor de kaart van vandaag maakte ik voor een held in mijn leven, helemaal nadat mijn vader drie weken geleden twee hartinfarcten kreeg weet ik nog meer dat ik de momenten met mijn vader moet koesteren. Gisteren was het vaderdag in Nederland en ik maakte voor hem deze kaart.
I decided to make a slidercard out of it, so i started on the front panel first. I inkblended Mermaid Lagoon, Tumbled Glass, Squeezed Lemonade and Mustard Seed onto slimeline panel. Inkblended the beams on to it using Mermaid Lagoon and Mustard seed, repeated the same step for the circles.

Ik besloot een sliderkaart te maken met de leuke stempels. Begon met de voorkant door Mermaid Lagoon, Tumbled Glass, Squeezed Lemonade en Mustard Seed the inktblenden, Inktblende de stralen met Mermaid Lagoon en Mustard Seed en herhaalde dezelfde stap met de cirkels.
Splattered some black and white paint on to it and stamped the city background. Cut a Black Licorice panel and heat set the sentiment. Added some stripes to give it the illusion that it is a street. Die cut the word Dad added some white details. Die cut the pulltab and heatset the word "pull" on to it.

Spetterde witte en zwarte verf op het paneel en stempelde de stad achtergrond. Stanste een Black Licorice panel en heat emboste the tekst. Voegde de witte strepen toe om de illusie te wekken dat het een weg ik. Stanste het woord "Dad" en voegde witte details toe. Stanste de pulltab en heat emboste het woord "Pull"
Cut the slider slot out of the panel and adhered the cut out piece to the pull tab. Added some foam tape on the back and added the panel to the Smooth White basecard. Stamped the images, colored them up and cut them using the matching Die-Namcis. Added all the loose elements and stamped the sentiments.  Stanste een slider groef uit de voorkant en plakte het uitgestanste strookje op de pulltab. Plakte foamtape op de achterkant en plakte het geheel op een Smooth White basiskaart. Stempelde de afbeeldingen, kleurde zein met mijn Copic markers en stanste ze uit met de bijpassende Die-Namics. Plakte alle losse onderdelen op en stempelde de teksten.

Used Copic Colors:
Yellow - Y17, Y15, Y13, Y11
Red - R59, R39, R29, R27, R24
Blue - B39, B37, B16
Hair - E37, E35, E33, E31
Skin - E000, E00, E04, E11, E21

Have a lovely day!
Greets, Marieke

zondag 20 juni 2021

My Favorite Things - June Vault Release Countdown day 2

 Hello all,

Welcome back today for day two of the June Vault Release countdown by My Favorite Things. Lucky on the Vault Release the wait is only short and you can have a shopping spree already Tuesday June 22nd at 10:00 am EST. Welkom terug bij dag twee van de juni Vault Release coutndown by My Favorite Things. Gelukkig hoef je maar even te wachten want ze zijn dinsdag al beschikbaar om 16:00!
Today's vault release peek day is all about birthday's so if you missed out on any of those, this is your change to pick one up!
De vault release van vandaag heeft als thema verjaardag, dus als je een van deze gemist heb dan is nu je kans om ze nog te bemachtigen.
For my card I inkblended a background using Spun Sugar, Picked Raspberry, Candied Apple, Carved Pumpkin, Squeezed Lemonade and Kitsch Flamingo Distress ink. Splattered some water and added some confetti using the Confetti Stencil, Picked Raspberry, white pigment ink and Squeezed Lemonade. On top of the Squeezed Lemonade ink i added a layer of Artic Ice paste by Stamperia.

Voor mijn kaart van vandaag inktblende ik de kleuren Spun Sugar, Picked Raspberry, Candied Apple, Carved Pumpkin, Squeezed Lemonade en Kitsch Flamingo. Spetterde wat water en voegde wat confetti toe met het Confetti Stencil, Picked Raspberry, witte pigment inkt en Squeezed Lemonade. Bovenop de Squeezed Lemonade bracht ik nog een laagje Artic Ice paste van Stamperia aan.
Die cut the Big Birthday Wishes out of Smooth White and added some details using a black fineliner. Stamped the images, colored them and cut them using the matching Die-Namics. Heat set the sentiment and cut it into a banner, finished the card of using some enamel dots. Stanste de Big Birthday Wishes uit Smooth White cardstock, voegde wat details toe met een zwarte fineliner. Stempelde de afbeeldingen, kleurde ze in met mijn Copic markers en stanste ze uit met de bijpassende Die-Namics. Heat emboste de tekst en stanste het uit. Werkte de kaart af met verschillende kleuren en maten enamel dots.

Used Copic Colors:
Yellow - Y17, Y15, Y13, Y11
Orange - YR04, YR02
Red - R27, R24, R22
Pink Cupcakes - RV17, RV14, RV13
Pink hat top left - RV19, RV17, RV13
Pink hat middle and top right - R85, R83, R81
Pink hat bottom right - Rv95, RV93, RV91
Cupcake - E57, E55, E53
White - W3, W1, W00, 0

Have a lovely day!
Greets, Marieke

zaterdag 19 juni 2021

My Favorite Things - Vault Release Countdown day 3

 Hello all,

Welcome back today for day three of the June Vault Release countdown by My Favorite Things. If you thought you seen some amazing sets yesterday, wit until you see the once we are showcasing today! Welkom terug bij dag twee van de juni Vault Release coutndown van My Favorite Things. Wanneer je dacht dat je de sets van dag 1 leuk vond dan ga je deze ook helemaal te gek vinden! 
Today is all about farm, farm animals and well humans wearing animal skin ;). 

Vandaag laten we alles zien wat met de boerderij, boerderijdieren en mensen die de huid van boerderijdieren dragen ;)
So for today's card i decided to use the Whole Herd stamp. So i cut a Black Licorice topfold card and added the white spots using a white pigment ink and the Perfect Pool Water Stencil and splattered some white paint. Voor de kaart van vandaag besloot ik the Whole Herd stempel te gebruiken. Sneed een topfold Black Licorice basiskaart. Bewerkte dit met witte pigment inkt en het Perfect Pool Water Stencil en spetterde wat witte verf.

Heat set the Splotchy Dots Background Stamp on some Black Licorice and cut it into a strip. Cut a strip of Black & White striped Pattern Paper and a strip of Limelight Cardstock. Out of Smooth White i cut the Photo Booth Die-Namics. Heat emboste de Splotchy Dots Background Stempel op Black Licorice en sneed het tot een strook. Sneed een stuk Black & White Designpapier en een strookje Limelight Cardstock. Stanste uit Smooth White de Photo Booth Die-Namics.
Cut the Photo Booth Die-Namics out of Copic paper and stamped the cow three times on the squares. Colored them up using my Copic markers and adhered them into the frame. Stamped the sentiment, and the other part was heat set. Finished the card of with some enamel dots and some twine. Stanste de Photo Booth Die-Namics uit Copic papier en stempelde de koeien op de drie vierkanten. Kleurde ze in met mijn Copic markers en plakte ze in de frames. Stempelde de tekst en heat emboste de andere op Black Licorice cardstock. Werkte het geheel af met verschillende kleuren enamel dots en wat twine.

Used Copic Colors:
Green - YG17, YG13, YG03
Black - N10, N8, N6
White / Horns - W7, W5, W3, W1, W00, 0
Nose - E000, E00, E11, E21

Have a lovely day!
Greets, Marieke

vrijdag 18 juni 2021

My Favorite Things - Vault Release Countdown day 4

 Hello all,

Today i'm back back with a new Vault release for My Favorite Things! For the people who don't know what it means; My Favorite Things is bringing back older products but then they are updated to here and now. So if you missed out on them back then, here is your change to scoop them up! Vandaag ben ik er met een nieuwe Vault release van My Favorite Things! Voor de mensen die het niet kennen; My Favorite Things brengt oudere producten opnieuw uit alleen dan in een nieuw jasje. Mocht je deze eerder gemist hebben is het nu je kans om te halen.
As announced on the May release the upcomming (this one) is going to be all about Birdie Brown. Sadly she stopped designing but the good thing is all the retired products are going to be brought back in the shop! 
Zoals aangekondigd tijdens de mei release de aankomende Vault Releases zal het helemaal draaien om de sets van Birdie Brown. Helaas is ze gestopt met ontwerpen. Maar het mooie daaraan is dat alle producten die uit de serie waren weer terug komen in de shop!
So for my card i decided to play with the Up in the Air set. I think one of my most sets ever! I cut a Sno Cone panel and added some stars using texture paste. Die cut the Color Blast Die-Namics in six different colors and added it to the panel. Die cut a cloud border and added it to the cardbase.

Voor mijn kaart besloot ik de set Up in the Air te gebruiken. Ik denk dat dit mijn meest gebruikte set ooit is! Sneed een Sno Cone cardstock rechthoek en voegde wat sterren toe met texture paste. Stanste de Color Blast Die-Namics uit zes verschillende kleuren cardstock en plakte het op de rechthoek. Uit Smooth White stanste ik een wolken rand.
Stamped all the images, colored them up using my Copic markers and die cut them using the matching Die-Namics. Heat set the sentiment on some Black Licorice cardstock and cut it using a banner die. Stempelde de alle afbeeldingen, kleurde ze in met mijn Copic marker en stanste ze uit met de bijpassende Die-Namics. Heat emboste de tekst op Black Licorice cardstock en stanste het uit met een banner stans.

Used Copic Colors:
Brown - E37, E35, E33, E31
Elephant - C5, C3, C1, C0, R22, R20, R00
Balloon - BG15, BG13, BG11, BG10, W5, W3, W1, W00, 0
Yellow - Y17, Y15, Y13, Y11
Blue - B00, B000, B0000
Green - YG17, YG13, YG11
Purple - V17, V15, V12
Pink - RV17, RV14, RV13
Orange - YR07, YR04, YR02

Have a lovely day!
Greets, Marieke

donderdag 17 juni 2021

My Favorite Things Slimline Challenge

 Hello all,

Today I'm back again with the new Slimline Challenge by My Favorite Things. Each month we challenge you to create a project in a slimline seize. This month we challenge you to create a project that has anything to do with Flying. Vandaag start een nieuwe Slimline Challenge van My Favorite Things. Iedere maand dagen we je uit om een project te maken in een slimline maat. Deze maand dagen we je uit om een kaart te maken zolang er iets in zit wat te maken heeft met vliegen.
So to include something flying in your project there is a whole lot of products avaible in the shop. For this months card i decided to go winter and made a Christmas card using the Winter Songbird. 
Om iets vliegends toe te voegen aan je project heeft My Favorite Things genoeg producten om iets te maken. Voor deze maand besloot ik lekker winters te gaan en maakte een kerstkaart met de Winter Songbird.
The base of the card is a sidefold Smooth White basecard. Glued two pieces of pattern paper together and die cut it using the rectangle out of the Slimline Starter Die-Namics. Adhered a piece of acetate on the back, filled the shaker and glued it on to the base card.

De basis van de kaart is een sidefold Smooth White basiskaart. Plakte twee stukken designpapier aan elkaar en stanste het met de rechthoek uit de Slimline Starter Die-Namics. Plakte een stuk acetate achter het frame, vulde de shaker en plakte het op de basiskaart.
Stamped the images, colored them up and die cut them using the matching Die-Namics. Added them to the panel, heat set the sentiment and cut it using some banner dies. 
Stempelde de afbeeldingen, kleurde ze in met mijn Copic markers en stanste ze uit met de bijpassende Die-Namics. Plakte alles op de kaart en heat emboste de teksten op rood cardstock.

Used Copic Colors:
Blue - B00, B000, B0000
Red - R59, R27, R24
Pink - R20, R00, 0
Green - YG67, YG63, YG03
White - C5, C3, C1, 0
Orange - YR18, YR15

Have a lovely day!
Greets, Marieke

woensdag 16 juni 2021

My Favorite Things - Wednesday Sketch Challenge #546

 Hello all!

Today i'm back again with a new Sketch Challenge by My Favorite Things. This week i decided to make a Birthday card just because i always seem to have a shortage of Birthday cards. Vandaag ben ik er weer met een nieuwe schets challenge van My Favorite Things. Deze week maakte ik een verjaardagkaart op één of andere manier lijkt ik er altijd te kort te komen!
So for this weeks sketch challenge is stayed true to the sketch, I just added a small element to the card so it would be more fun to look at.

Voor de sketch van deze week bleef ik trouw aan het design, ik voegde een extra detail toe zodat het design wat aantrekkelijker was.
So the base of the card is a topfold Smooth White base card. I cut another Smooth White panel 10,5 x 10,5 and die cut the circles out of it. Inkblended some Cracked PIstashio and Peacock Feathers on some water color paper and glued that behind the open circles.

De basis van de kaart is een topfold Smooth White kaart. Sneed een Smooth White vierkant van 10,5 x 10,5 en stanste de cirkels er uit. Inkblende Cracked Pistashio en Peacock Feathers Distress inkt en spetterde wat water. Plakte de rechthoeken achter de cirkels.
Stamped all the images, colored them up using my Copic markers and cut them using the matching Die-Namics. Heat set the sentiment and cut it using a banner die. Stempelde alle afbeeldingen, kleurde ze in met mijn Copic markers en stanste ze uit met bijbehorende stansen. Heat emboste de tekst en stanste uit met de bijpassende banner stans.


Used Copic Colors:
Yellow - Y06, Y04, Y02
Dark Yellow - Y17, Y15, Y13, Y11
Orange - YR07, YR04, YR02
Red - R06, R04, R02

Have a lovely day!
Greets, Marieke