woensdag 24 maart 2021

My Favorite Things - Wednesday Sketch Challenge #534

  Hello all!

Today i'm back again with a new Sketch Challenge by My Favorite Things. This week i decided to make a Birthday card just because i always seem to have a shortage of Birthday cards. I believe with the card i found the inner Laura Bassen in meVandaag ben ik er weer met een nieuwe schets challenge van My Favorite Things. Deze week maakte ik een verjaardagkaart op één of andere manier lijkt ik er altijd te kort te komen! Ik geloof dat ik de Laura Bassen in mij gevonden heb.  
This week i stayed true to the sketch and only added the numbers to it to fill the gab.

Deze week bleef ik trouw aan de schets ik voegde alleen de nummers toe om het midden wat op te vullen.
Out of Smooth White i cut a sidefold Smooth White cardbase and set it aside. Then i took both of the outside slimline dies and matched them up so they would leave a frame when die cutting. Glued the frames together, and in between the first and second frame i glued a piece of acetate. Sneed een Smooth White sidefold basiskaart en legde deze aan de kant. Pakte beide grote stanste uit de slimline set en plakte zo met tape dat er een frame ontstaat als ik het stans. Stanste het zes keer uit Smooth With. Plakte de frames op elkaar en tussen frame één en twee ging een laagje actate.

Cut a Cream cardstock panel, filled up the shaker with clear diamonds and a clear sequin mix and closed the shaker. Adhered the whole thing on to the Smooth White base panel. Sneed een strook cream cardstock, vulde de shaker met clear diamanten en een clear sequin mix en sloot de shaker af. Plakte het geheel op de witte basiskaart.
On to six different colors of cardstock i heat embost the sentiments and cut it using the small strip from the Skinny Strip Die-Namics. The numbers were die cut out of Black Licorice and i added my white gelpen stripes. Op zes verschillende kleuren cardstock heat emboste ik de tekst en stanste ze uit met de kleine stans uit de Skinny Strip Die-Namics. De nummers stanste ik uit Blakc Licorice en bewerkte ze op mijn manier met een witte gelpen.

Have a lovely day!
Greets, Marieke

1 opmerking:

  1. Glitter en regenbogen.. dat doet me inderdaad aan Laura Bassen denken.. maar toch is het ook een echte Marieke! Superleuk kaartje voor een 50-jarige!

    BeantwoordenVerwijderen