maandag 16 augustus 2021

My Favorite Things - August Vault Release Countdown day 1

 Hello all,

One more day to go and then all the August Vault Release products by My Favorite Things will be for sale! So set your alarm clocks and make sure you are on time! Nog een dag te gaan en dan zijn de augustus Vault Release producten van My Favorite Things verkrijgbaar! Dus zet je wekker en zorg dat je niet te laat bent!
So my problem is that i love everything that is being released, sometimes i don't know what to start and i ask my boyfriend to pick some stamps for me and i create something with it. So for today's release countdown he picked the Happy Hedgehogs.
Mijn probleem is dat ik alles leuk vind wat er gereleased word, ik weet dan niet zo goed welke set te kiezen. Ik vraag dan aan mijn vriend welke hij leuk vind en met de sets die hij uitkiest maak ik dan een kaart. Zo ook voor de release countdown van vandaag koos hij de Happy Hedgehogs.
I used the same layout as i did on the Outdoor Adventure card i showed you a week ago. I figured i could use the layout for all four seasons so wait for the other two to show up! So i used the same dies and same layout i only changed the colors and i only used grass instead of a path and water. Ik gebruikte dezelfde layout als die ik gebruikte voor de Outdoor Adventure kaart die ik vorige week liet zien. Ik bedacht dat ik de layout voor alle vier seizoenen kon gebruiken dus kijk uit naar de andere twee seizoenen! Ik gebruikte dus dezelfde lay out en stansen. Ik veranderde alleen de kleuren en het water / pad werden vervangen voor gras.

Inktblended the colors Barn Door, Dried Marigold and Scattered Straw for the leaves. Used Jalepeno Popper for the bushes and Sour Apple for the grass. Inktblended some Peeled Paint on the bushes and some Bundled Sage in the grass. Voor de bladeren inktblende ik Barn Door, Dried Marigold en Scattered Straw voor de bladeren. Ik gebruikte Jalepeno Popper voor de struiken en Sour Apple voor het gras. Inktblende wat Peeled Paint op de struiken en Bundled Sage op het gras.
While making the card i figured it would be fun to add a interactive part after making all the scene elements I die cut a slider slot in the grass and used a Spin & Slide Disc to make the hedgehoge roll. Glued the scene onto a Amarena Cherry rectangle and the whole part goed onto a Smooth White topfold basecard.

Terwijl ik de kaart aan het maken was, bedacht ik dat het wellicht leuk zou zijn om een interactief gedeelte toe te voegen. Zodra alle elementen klaar waren plakte ik de scene in elkaar en stanste de slider gleuf in het grass. Gebruikte een Spin & Slide disc om de egel te laten rollen. Plakte de scene op een stuk Amarena Cherry en het geheel ging op een Smooth White topfold basiskaart.
Stamped all the images, colored them up using my Copic markers and die cut them using the matching Die-Namics. Die cut the word roll and heat set the other sentiment onto Vintage Timber. Stempelde alle afbeeldingen, kleurde ze in met mijn Copic markers en stanste ze uit met de bijpassende Die-Namics. Stanste het woord Roll en heat emboste de andere tekst op Vintage Timber.

Used Copic Colors:
Hedgehodge - E59, E57, E55, E53, E51, E50
Wood - E37, E35, E33, E31
Acorn - E44, e43, E42, E41, E79, E77, E74
Mushroom - E39, E37, E35, W5, W3, W1, W00
Leaves - G99, G94, G41

Have a lovely day!
Greets, Marieke

1 opmerking: